Achtergrond van Vakantie Curacao

Curaçao - Toelatingseisen Toeristen

Voor personen die Curaçao als toerist wensen te bezoeken is het volgende van toepassing. Onder toerist wordt verstaan: elke persoon die Curaçao bezoekt met als doel vakantie en ontspanning, sport, gezondheidsredenen, familie aangelegenheden, studie, godsdienstige doeleinden of zakenbezoek.
Toeristen mogen gedurende hun verblijf geen arbeid in Curaçao verrichten.

Bij binnenkomst in Curaçao moeten toeristen in het bezit zijn van:

 • een geldig paspoort bij zowel binnenkomst als voor de gehele duur van het verblijf op Curaçao (ook al valt Curaçao onder het Koninkrijk der Nederlanden, u reist naar een ander werelddeel dus een identiteitskaart is niet voldoende!). Indien de toerist afkomstig is uit een visumplichtig land, dient hij over een geldig visumsticker te beschikken in zijn paspoort;
 • een volledig ingevulde en ondertekende ED-kaart (een immigratiekaart die u in het vliegtuig/schip krijgt);
 • een geldig retour- of doorreisticket;
 • de nodige documenten voor de toelating in het land van herkomst of een land waar de toerist het recht heeft te worden toegelaten; bijvoorbeeld een geldige verblijfsvergunning (tijdelijk of voor onbepaalde tijd), een bewijs van terugkeer (re-entry) of een visum;
 • op verzoek van de migratieambtenaar moet de toerist kunnen bewijzen dat hij een geldig reservering heeft voor een accommodatie op Curaçao (bijvoorbeeld een hotelkamer of appartement) of dat hij eigendom bezit op Curaçao (een woning, condominium, appartement, timeshare appartement of pleziervaartuig met een lengte van minstens 14 meter vanaf de waterlijn);
 • op verzoek van de migratie ambtenaar moet de toerist kunnen bewijzen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt voor de nodige accommodatie (indien van toepassing) en om in zijn levensonderhoud te voorzien of een garantverklaring kunnen overhandigen van een legale ingezeten van Curaçao die garant zal staan voor zijn verblijf.

De uiteindelijke toelating en verblijf op Curaçao wordt bij aankomst bepaald door de migratieambtenaar. De migratie autoriteiten hebben het gezag om toelating aan de grens toe te staan of te weigeren. Toelating kan worden geweigerd indien bij binnenkomst niet aan alle toelatingsvoorwaarden wordt voldaan of indien de toerist op de signaleringslijst voorkomt van personen die niet tot Curaçao toegelaten mogen worden.

Duur Toeristich Verblijf

De maximale periode dat iemand als toerist op Curaçao mag verblijven is in principe 30 dagen. Een persoon mag per 12 maanden niet langer dan, in totaal, 180 dagen als toerist op Curaçao verblijven.

Verlenging verblijf bij binnenkomst

De volgende personen kunnen bij binnenkomst op Curaçao verlenging van hun toeristisch verblijf aanvragen voor meer 30 dagen, met een maximum van 180 dagen:

 • Nederlanders kunnen bij binnenkomst verzoeken om hun verblijf tot maximaal 180 dagen te verlengen;
 • onderdanen van de landen in lijsten A en visumplichtige personen die uitgezonderd zijn van visumplicht, kunnen bij binnenkomst op Curaçao een verlenging van hun verblijf tot ten hoogste 180 aaneengesloten dagen aanvragen, indien zij eigendom bezitten op Curaçao; hieronder wordt verstaan een woning, condominium, appartement, timeshare appartement of van een in Curaçao afgemeerd pleziervaartuig met een lengte, op de waterlijn gemeten, van ten minste 14 meter. Enig bewijs van eigendom moet getoond kunnen worden.

Indien ze geen eigendom bezitten op Curaçao kunnen ze in aanmerking komen voor een verblijf van maximaal 90 dagen indien zij in het bezit zijn van een, door een ingezetenen van Curaçao of in Curaçao gevestigde organisaties ondertekende, garantverklaring. Hierin verklaren ze dat zij garant staan voor alle kosten die kunnen voortvloeien uit hoofde van het korte verblijf van de vreemdeling in Curaçao.

Toeristen die een verlenging van hun toeristisch verblijf aanvragen voor meer dan 30 dagen, dienen te beschikken over een reisverzekering (inclusief ziekte- en ongevallenverzekering), welke geldig is voor de duur van hun verlengde verblijf.

Verlenging verblijf na binnenkomst

Indien een toerist langer op Curaçao wil verblijven dan het aantal dagen dat bij binnenkomst op de ED-kaart is verleend, maar niet voor langer dan 30 of 180 dagen (indien van toepassing), dan moet hij bij de Immigratiedienst een verlenging van zijn toeristisch verblijf aanvragen. Het aanvraagformulier voor verlenging van toeristisch verblijf is beschikbaar op het kantoor van de Immigratiedienst (in het postkantoorgebouw Waaigat).

Iedereen die voor een periode van langer dan 180 dagen op Curaçao wenst te verblijven, dient in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning en wordt niet als een toerist beschouwt.

Lijst van niet-visumplichtige nationaliteiten

Voor de Caribische gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden (de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Caribisch Nederland (de Nederlandse openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Albanië
Andorra
Antigua en Barbuda
Argentinië
Australië
Bahama eilanden
Barbados
België
Belize
Bosnië-Herzegovina
Brazilië
Brunei
Bulgarije
Canada
Chili
Colombia (wel visumplicht voor Caribisch Nederland en Aruba)
Costa Rica
Cyprus
Denemarken
Dominica
Duitsland
Ecuador
El Salvador
Estland
Finland
Frankrijk
Grenada
Griekenland
Guatemala
Guyana (wel visumplicht voor Sint Maarten)
Honduras
Hong Kong (houders van British National Overseas paspoorten of Administrative Region paspoorten)
Hongarije
Ierland
IJsland
Israël
Italië
Jamaica (alleen voor Curacao - visumplicht voor Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland)
Japan
Korea (Zuid)
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macao (houders van Special Administrative Region paspoorten)
Macedonië
Maleisië
Malta
Mauritius
Mexico
Moldavië
Monaco
Montenegro
Nicaragua
Nieuw-Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Panama
Paraguay
Polen
Portugal
Roemenië
San Marino
Servië
Seychellen
Singapore
Sint Lucia
Sint Vincent en de Grenadine
Slovenië
Slowakije
Spanje
St. Christopher en Nevis (St. Kitts)
Suriname
Taiwan
Trinidad & Tobago
Tsjechië
Uruguay
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten van Amerika
Zweden
Zwitserland

Versoepelde visumplicht (Caribisch visa waiver programma)

Visumvrijstelling aan bepaalde categorieën onderdanen

Deze paragraaf geeft een overzicht van visumvrijstelling aan bepaalde categorieën onderdanen van een aantal derde landen die normaliter visumplichtig zijn.

 • Houders van een geldig meervoudig visum kort verblijf voor Schengengebied. Alle houders van een geldig meervoudig inreisvisum voor het Schengengebied zijn vrijgesteld van de Caribische visumplicht.
 • Houders van een geldig meervoudig visum voor de VS en/of Canada Voor de volgende nationaliteiten geldt een aangepaste vrijstelling van de visumplicht. Houders van de onderstaande nationaliteiten met een geldig meervoudig inreisvisum voor de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn vrijgesteld van de Caribische visumplicht.
NationaliteitArubaCuraçaoSt. MaartenCaribbean NL
Bolivia
China
Colombiageen visumverplichtinggeen visumverplichting
Cubavisumverplichting
Dominicaanse Rep.
Guyanageen visumverplichtinggeen visumverplichtinggeen visumverplichting
Haïti
India
Jamaicageen visumverplichting
Perugeen visumverplichtinggeen visumverplichting
 • Houders van een geldige verblijfsvergunning voor het Schengengebied, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
 • Houders van een geldig multiple entry visum voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland.
 • Vreemdelingen die een vergunning tot verblijf / verblijfsvergunning in (één van) de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk hebben voor een verblijf van langer dan zes maanden.
 • Een visumplichtig persoon in het bezit van een bewijs van terugkeerbewijs (1) of terugkeervisum (Caribisch Nederland)
 • Houders van een laissez-passer afgegeven door de Verenigde Naties en/of haar gespecialiseerde organisaties.
 • Passagiers van cruiseschepen die niet langer dan 48 uur (Aruba: 24 uur!) op/in het betreffende (ei-)land verblijven.
 • Civiele vliegtuigbemanningen die gedurende een aaneengesloten periode van niet langer dan 48 uur geland zijn.
 • Civiele scheepsbemanningen conform het Verdrag van Londen van 9 april 1965, die maximaal 48 uur op/in het betreffende (ei-)land verblijven.
 • Houders van een visum voor St. Martin zijn vrijgesteld van de visumplicht voor Sint Maarten, maar niet voor de overige Caribische delen van het Koninkrijk.
 • Houders van een geldige verblijfsvergunning voor St. Martin zijn vrijgesteld van de visumplicht voor Sint Maarten, maar niet voor de overige Caribische delen van het Koninkrijk.

1) Een terugkeerbewijs is een document op basis waarvan een vergunningplichtige persoon tijdelijk naar het buitenland kan reizen en weer terug kan reizen naar Aruba, Curaçao c.q. Sint Maarten.

Hoe en waar kan een visum worden aangevraagd?

Visumplichtige toeristen moeten hun visum aanvragen en in bezit hebben vóór ze naar Curaçao reizen. De aanvraag voor een visum dient in principe persoonlijk te worden ingediend bij een ambassade of consulaat (diplomatieke missies) van het Koninkrijk der Nederlanden. In enkele landen wordt door de ambassade geaccepteerd dat erkende reisagentschappen namens hun klanten de aanvraag indienen.

Voor informatie over het aanvragen van een visum en voor informatie over de openingstijden en het maken van een afspraak, kan contact opgenomen worden met de ambassade of het consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden in het land herkomst. Meer informatie vindt men tevens via de website van de betreffende ambassade of consulaat. De adressen en websites van diplomatieke missies van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen per land worden gevonden via de website van de Ministerie van Buitenlandse Zaken, www.nederlandenu.nl.

Wanneer is een uitnodiging / garantverklaring vereist bij het aanvragen van een visum?

Een visumplichtige toerist heeft een uitnodiging/garantverklaring nodig voor het aanvragen van een visum indien hij is uitgenodigd om deel te nemen aan een sportevenement door een organisatie op Curaçao of wanneer hij tijdens zijn bezoek op Curaçao bij een familielid of een kennis zal verblijven. De organisatie op Curaçao of de persoon bij wie hij zal verblijven zal in dat geval garant moeten staan voor zijn verblijf op Curaçao. De garantstellende organisatie of persoon dient via een uitnodiging/garantverklaring formulier verklaren dat hij/zij garant zal staan voor alle mogelijke kosten tijdens het verblijf van korte duur van zijn gast op Curaçao. Het is de verantwoordelijkheid van de garantsteller om de uitnodiging/garantverklaring op te sturen aan de visumplichtige toerist. Het hebben van een uitnodiging/garantverklaring garandeert niet dat een visum zal worden afgegeven, het is slechts één van de voorwaarden waaraan de visumaanvrager moet voldoen.

Wonen en werken op Curaçao

Personen die willen wonen en werken op Curaçao dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning.

Voor meer informatie:

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
Prinsegracht 63-65
2512 EX Den Haag
Telefoon: 070 - 306 6111
Website: www.vertegenwoordigingcuracao.nl

Disclaimer: WorldWide TravelGuide b.v. heeft haar uiterste best gedaan om de juiste informatie op deze website te plaatsen. WorldWide TravelGuide b.v. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, kwaliteit, juistheid of schade die kan voortkomen uit deze informatie!

Minderjarige

Vakantie Curacao?

Supervoordelig met TUI

Goedkoop Curacao?

Bekijk de aanbiedingen